52535-48012 PHE(XƯƠNG)CÀI CẢN TRƯỚC LEXUS RX350 2011-2012 VẾ PHẢI (RH)5253548012

Liên hệ để báo giá

MÃ PHỤ TÙNG:52535-48012

TÊN PHỤ TÙNG:PHE(XƯƠNG) CÀI CẢN TRƯỚC

MÃ DÙNG CHUNG:

MODEL XE :LEXUS RX350 2010-2012

THƯƠNG HIỆU:  OEM

XUẤT SỨ: CHINA