Hiển thị kết quả duy nhất

Subaru ban đầu là bộ phận ôtô của Công ty Công nghiệp nặng Fuji (FHI). Subaru trong tiếng Nhật nghĩa là “liên kết với nhau” và là tên được đặt cho cụm sao Thất Nữ, được sử dụng ban đầu trên logo của hãng xe này. Cụm sao đã bị biến đổi đôi chút, với ngôi sao lớn hơn nằm bên trái tượng trưng cho FHI và năm ngôi sao nhỏ hơn là các công ty sáp nhập để tạo nên Subaru. Nền của logo có màu xanh lam, giống với màu của cụm sao Thất nữ.