Hiển thị kết quả duy nhất

Logo của thương hiệu hạng sang của Nissan được diễn giải theo hai cách chính thức, cả hai đều tập trung vào hình tam giác hướng lên trên. Cách hiểu thứ nhất, đó là một cao tốc, hướng tới tương lai – tương xứng với tên mã “Horizon” của hãng này khi đang trong giai đoạn phát triển. Cách hiểu thứ hai đó là logo biểu thị cho ngọn núi nổi tiếng nhất của Nhật Bản, đỉnh Phú Sĩ, đại diện cho quốc gia của thương hiệu này và là đỉnh cao nhất của chất lượng.

Liên hệ để báo giá