Hiển thị tất cả 5 kết quả

Không có định nghĩa chính thức nào về chiếc logo đã xuất hiện từ năm 1986 của Land Rover, nhưng người ta suy đoán rằng màu xanh lục trên logo biểu thị cho tự nhiên và khả năng của Land Rover là hoà vào thiên nhiên, tránh xa thành phố. Bên cạnh đó, vạch nối giữa hai từ ở bên trái và phải là biểu tượng trừu tượng cho khẩu hiệu của hãng xe “Above and Beyond” (Cao hơn và Xa hơn).